Zondag 7 oktober was het dan zover. Nog één keer konden de kaats(t)ers vlammen op het prachtige groene biljartlaken voor het dorpshuis. De laatste kans van het seizoen om een krans te bemachtigen en om punten voor de bokaal te scoren. Alle reden dus om vroeg op te staan en fanatiek koffie te drinken op het terras om zo een goede warming-up te verzorgen. Dit gold overigens niet voor iedereen, er blijven natuurlijk altijd een aantal vedettes die later komen en die dit niet nodig denken te hebben. 

En de alternatieve partij zou de alternatieve partij niet zijn zonder een aantal aangepaste regels. Zo kaatsten we met de befaamde grote gele stuiterballen, die het uitstekend deden op het vlakke veld. Daarnaast kaatste iedereen deze dag drie wedstrijden met andere maten, wat voor een gezellige sfeer zorgde bij de senioren. Zij kaatsten met beide klassen gemengd voor de verandering. Uiteindelijk werden na drie wedstrijden alle punten en tegenpunten opgeteld. Bij de jeugd waren er prijzen voor de drie meest succesvolle A, B en C maten. Bij de senioren waren er prijzen voor de drie meest succesvolle senioren A en de drie meest succesvolle senioren B. 

De weergoden waren ons goedgezind, op een paar kleine druppen na was het prachtig weer. Zeker met het oog op de barbecue bleek het daarom een goede beslissing te zijn geweest om de wedstrijd twee weken uit te stellen. Zo konden we natuurlijk ook nog even extra lang van ons jubileumseizoen genieten! 

Ook de prijzen zijn natuurlijk net even wat anders dan bij de regulieren ledenwedstrijden. Zo stonden er gigantische roze bekers klaar en had Gelbrich een aantal nachten slapen opgegeven om eigengemaakte kaatsballen te kunnen uitdelen aan de gelukkige winnaars. Bij de senioren is de vreugde vaak maar van korte duur voor de mannelijke prijskaatsers. De zeer gewilde livera-tasjes werden na afloop direct ingevorderd door de vrouwelijke wederhelften. Verder werden traditiegetrouw bij seizoenbokalen natuurlijk uitgereikt.

Na afloop stonden er heuse grillmeisters voor ons klaar om de hongerige menigte van hamburgers, worstjes en stokjes te voorzien. De barbecue bleef tot ver na zonsondergang een bron van warmte en van gezelligheid.

We kijken terug op een prachtig seizoen, zowel qua weer als qua sfeer. We willen iedereen die daar aan heeft meegedragen van harte bedanken en hopen jullie terug te zien bij ons vaste seizoen evaluatie-moment, de najaarsvergadering, op vrijdagavond 9 november.

 

Prijswinnaars:

 

Jeugd B

 

Eerste: Dani Stoelwinder, Femke Valkema

Tweede: Raoul Zijlstra, Ilse Jonker

Derde: Jesse Valkema, Annalin Franckena

 

Jeugd A

 

Eerste: Jeska Nieuwland, Famke de Jong, Marit O’Keefe

Tweede: Milan Dijkstra, Ilse Elzinga, Joost Elzinga

Derde: Tess Koster, Maaike Boers, Bram Jonker

 

Senioren

 

Eerste: Egbert Heins, Jorn Graafsma

Tweede: Ewoud Zwaan, Marcel Merkies

Derde: Willem Zijnstra, Jorrit de Ree

 

KV Yn ‘e Flecht Bokalen

 

Jeugd B: Liam Nauta

Jeugd A: Jeska Nieuwland, Ilse Elzinga

Senioren B: Jorn Graafsma

Senioren A: Egbert Heins

 

Competitiebekers

 

Jeugd B: Femke Valkema

Jeugd A: Syl Wessels

Senioren B: Marcel Merkies 

Senioren A: Jesse Zwaan