Yn ‘e Flecht

Dé kaatsvereniging die midden in het dorp staat en al sinds 1973 actief is!

Kaatsen in Ysbrechtum

K.V. Yn ‘e Flecht is opgericht op 19 Oktober 1973 en sinds die tijd een vereniging waar dorpsgenoten en andere liefhebbers elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen genieten van de prachtige kaatssport.

Het kaatsseizoen loopt van april tot en met september. De vele vrijwilligers, leden en niet-leden, zorgen ervoor dat de activiteiten van de club met veel enthousiasme kunnen worden gehouden. Er worden trainingen gegeven en er kan in competitieverband worden gekaatst. Daarnaast organiseert de vereniging wedstrijden voor leden, federatie- en KNKB-wedstrijden. KV Yn ‘e Flecht is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB) en de federatie Sneek e.o.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt altijd per jaar, van 1 januari tot en met 31 december. Inschrijven kan ten alle tijde. Verder kan ook altijd worden gevraagd om eenmalig vrijblijvend een wedstrijd te kaatsen of een training/competitie te bezoeken. Opzeggingen dienen voor 1 januari van het volgend seizoen bij de kaatsvereniging binnen en bevestigd te zijn.

Voor meer informatie of vragen kun u altijd even mailen naar secretariaat@kv-yneflecht.nl.

Voorzieningen

Bij dorpshuis ’t Nije Formidden zijn alle voorzieningen aanwezig zoals kleedkamers en douches, is er gelegenheid om gezellig na te zitten en kan men vanaf het terras het kaatsveld overzien.

Historie

1984

6e prijs Jong Nederland Siebe Schippers, Pieter Zondervan en Cathrinus Gerbrandy

1983

Rina Hoiting, Klaske Schukken en Geertje Zondervan winnen de Damesbond K.N.K.B.

1988

8e prijs Bondspartij K.N.K.B. Wout Zijlstra, Pieter Zondervan en Cathrinus Gerbrand

1990

4e prijs Freulepartij Wommels Hendrik Sweering, Folkert Schukking en Jacob de Jong

1995

3e prijs Freulepartij Wommels Jelmer de Vries, Peter de Vries en Sybolt Rolsma

1995

5e prijs Jongensbonds Beetgum Jelmer de Vries, Peter de Vries en Sybolt Rolsma

2000

4 de prijs Nederlands Kampioenschap Junioren Lubbert Dijkstra, Jelmer de Vries en Peter de Vries De kaatsclub “K.V. Yn ‘e Flecht’’ uit Ysbrechtum heeft zich waargemaakt binnen Fryslân en is overal een graag geziene gast. Met een ledental van 156 is de kaatsclub thans een vereniging, die veel voor ons dorp betekend. Het recreatieve kaatsen waarmee veel inwoners geweldige kaatsdagen beleven, geeft financieel de talenten onder onze jeugd de mogelijkheid om te kaatsen in hun categorie door geheel Fryslân

En nog veel meer…