Het was een historische zondag op het kaatsveld van Ysbrechtum. De eerste Haite Zondervan partij stond op de agenda. Een partij ter nagedachtenis van ons erelid, medeoprichter van de kaatsvereniging en tevens familie van vele kaatsers binnen en buiten het dorp. Niet zomaar een dag dus. Om deze zonnige dag nog onvergetelijker te maken besloot de gehele familie Zondervan, die tevens de prijzen mogelijk maakte, waar dat kon mee te kaatsen. Een hoop nieuwe gezichten op het veld dus voor de meeste leden en daarnaast voor de verandering eens een familiedag met een sportieve invulling. Daarnaast waren er een aantal gasten uit Jorwert, zij zijn vrienden van de familie en vaste gezichten tijdens de jaarlijkse uitwisseling tussen beide dorpen.

De familie, en daarmee tevens een aantal bestuursleden, werd tijdens de opening verrast met een prachtig archiefbeeld van Haite, onthuld door Anja en Marcel. Op dit beeld is Haite te zien als voorzitter van de kaatsvereniging en we hopen hem een mooi plekje in het dorpshuis te kunnen geven zodat iedereen hem kan zien. Na deze mooie onthulling, wilde ons erelid Johannes de Vries de kaatsers iets vertellen over de vroegere jaren van de familie Zondervan. Door deze korte in memoriam kreeg de dag wat meer diepgang en werd de naam ook tastbaar voor degenen die Haite niet of minder goed hebben gekend. Vervolgens gingen we verder met de orde van de dag en mochten de eerste parturen aantreden. En dat was dan ook geen straf want deze dag hadden we perfect kaatsweer. Een heerlijk zonnetje, windstil en een licht vochtig sportveld, beter kan eigenlijk niet.

‘Al doende leert men’, bleek een uitermate passend gezegde wanneer men de eerste omloop bij de senioren B aanschouwde. In elk partuur zat bijna iemand die de regels nog niet zo goed machtig was. Gelukkig waren er genoeg teamgenoten die deze groene blaadjes de fijne kneepjes van het vak konden bijbrengen. Kaatsen is ook niet een sport om te leren vanaf de kant, men moet gewoon de want aan doen en meestrijden. Dan leer je de regels in no-time.

Bij de senioren B was het net een familiereünie op het veld, in elk partuur zat bijna iemand van de familie Zondervan. Het was wel even wennen voor sommige van hen. Wie is nou welke kleur bijvoorbeeld? Kees en Geartsje moesten tegen elkaar kaatsen, maar dachten beide rood te zijn, dan weer wit of toch maar weer rood. Vanuit Kees gezien was dit uiteindelijk goed te beargumenteren, aangezien de tegenstander steeds meer punten bleek te hebben.

Het mag geen verrassing zijn dat er een heus familieparuur de finale wist te bereiken. Elske, Bert en Lydia bleken goed op elkaar te zijn ingespeeld. Zij wisten het publiek de hele dag al te boeien. Toen Bert bijvoorbeeld een bal uit het perk sloeg, werd deze vanuit het veld geretourneerd en door Elske gekeerd. Terwijl ze nog op de grond lag kreeg ze de bal nogmaals naar haar toegeslagen en al liggende mepte ze de bal richting de boven. Wat een tussenspel, wat een sensatie. Het publiek stond op de banken! Enige nadeel, de bal had bij de tegenstander al tweemaal gestuit. Het feest ging dus niet door helaas. (Dit had het publiek echter pas na een aantal punten in de gaten) Het maakte allemaal niet uit, het bleek zo’n mentale dreun te zijn voor de tegenstanders en zo’n stimulans voor het familiepartuur van Elske, dat zij de finale vliegend wisten te winnen!

Zowel bij de jeugd B als bij de jeugd A werd deze dag door vier partuurtjes in één poule gestreden om de kransen. Wie had er na drie omlopen de meeste punten? Scheidsrechters Richard en Arnold konden in ieder geval genieten van fanatieke jeugdleden. Er stonden een aantal flink te meppen, genoeg talent voor de toekomst dus! Bij de jeugd B wist geen van de partuurtjes drie keer te winnen, waardoor de einduitslag extra spannend was. Het verschil tussen de nummers 1 en 2 was dan ook maar een puntje. Morris en Liza mochten zich de trotse winnaars noemen. Bij de jeugd A dachten Nico en Rose laten we het onszelf niet te moeilijk maken en ‘gewoon’ drie keer winnen, dan hebben we sowieso de eerste prijs. Zij wisten overtuigend te laten zien dat ze de beste van de dag waren. Een verdiende krans dus.

Bij de senioren A werd er in twee poules van drie uitgemaakt welke parturen de finale mochten kaatsen en wie nog om de derde prijs mochten strijden. Met de mannen uit Jorwert werd de A-klasse direct een stuk interessanter. Dan krijg je ineens even wat andere ballen waar je aan moet wennen en dat is goed voor het niveau. Er stonden dan ook maar liefst drie Jorwerters in de finale en met Pieter en Egbert zou ook hier in ieder geval iemand van de familie Zondervan uiteindelijk met de krans naar huis gaan. De vorige omloop bleek nog in de benen te zitten bij het partuur van Pieter, het werd een eenzijdige finale.

Met Haite op de achtergrond bij de foto’s met de prijswinnaars, werden de prachtige telegrafen en de kransen uitgereikt. Een passende afsluiting van deze partij. Naast de prijzen werden natuurlijk ook de seizoensbokalen en de competitiebekers uitgereikt, het werd daarmee nogmaals pijnlijk duidelijk dat het seizoen er toch echt weer op zit. Maar niet getreurd, we komen terug!

Het werd een gezellige nazit die tot na zonsondergang zou duren. Een prachtige afsluiter van dit seizoen dus. Alle vrijwilligers, sponsoren, leden en enthousiaste supporters bedankt voor jullie inzet de afgelopen maanden. We hopen jullie snel weer te mogen begroeten en laten spoedig van ons horen over de volgende activiteiten.

KV Yn ‘e Flecht

 

De foto’s van deze zonnige kaatsdag:

https://myalbum.com/album/kxxsmKCHCiGHT9

 

 

Prijswinnaars

Jeugd B

Eerste prijs: Morris Stam en Liza Jellema

Tweede prijs: Sheng Li Dijkstra en Vayen van Lingen

 

Jeugd A

Eerste prijs: Nico de Vries en Rose van Amersfoort

Tweede prijs: Raoul Zijlstra en Liz Zeldenrust

 

Senioren B

Eerste prijs: Elske Heins, Bert Eekman en Lydia Heida

Tweede prijs: Egbert Abbink, Tietie Iedema en Ellen Molen

Derde prijs: Mats Landmeter, Johannes Greidanus en Nynke Faber

Eerste prijs verliezersronde: Feike Ewen, Ilse Elzinga en Dienke Eekman

Tweede prijs verliezersronde: Marcel Merkies, Jette Elzinga en Frouke Zondervan

 

Senioren A

Eerste prijs: Egbert Heins, Emke Dijkstra en Marcel Wessels

Tweede prijs: Piet Zondervan, Jouke Holwerda en Milan Dijkstra

Derde prijs: Jesse Zwaan en Albert Jan Dijkstra

 

Yn ‘e Flecht Bokalen 2022

 

Jeugd B: Morris Stam

Jeugd A: Liz Zeldenrust

Senioren B: Ilse Elzinga

Senioren A: Egbert Heins

 

Competitiewinnaars 2022

 

Jeugd B: Emma van Amersfoort

Jeugd A: Nico de Vries

Senioren B: Jaap Anema

Senioren A: Milan Dijkstra