Zondag 21 mei

Stralend weer, een prachtige vlakke grasmat en een lijst vol met fanatieke kaats(t)ers. Kortom, alles wat men kon wensen voor de eerste reguliere ledenpartij van dit jubileumseizoen!

Vandaag stond de tweede editie van de Haite Zondervan Partij op de agenda. Wegens succes verlengd, zou de familie zeggen. Na de geslaagde primeur van vorig jaar, werd ook ditmaal de ‘extra’ familiedag in ere gehouden.  Voorafgaand aan de wedstrijd zat de familie Zondervan dan ook al in grote getale vroeg aan de koffie. De een kon het beter gebruiken dan de ander zoals gewoonlijk, maar voor eenieder was het een vorm van mentale voorbereiding. Het duurde namelijk niet lang meer voordat het keurig gemaaide sportveld zou worden omgetoverd tot een waar strijdveld.

De senioren B kaatsten deze dag een mooie lijst van negen partuur. Dit betekende dat sommige parturen maar liefst vier keer moesten kaatsen om de begeerde prijzen te kunnen bemachtigen. Al in het eerste earst vloog er een hond het veld op, hij wilde ook graag meedoen. Er mogen echter geen honden op het veld komen en de eigenaars kregen een terechte berisping. Dienke had duidelijk stappen gemaakt, zij wist de bal al bijna boven te slaan. Kees kon wederom genieten van alle parallelle wedstrijden en de mogelijkheden tot sociaal contact die dit met zich meebracht. Dat vindt men niet zo snel bij andere sporten. Maar iedereen staat natuurlijk wel op het veld om te winnen. Dat had Bert beter in de gaten. Hij wist deze editie wederom, ook als A-maat, de krans binnen te slepen. Hij heeft daarmee gesolliciteerd voor een debuut in de A-klasse volgend seizoen.

Bij de senioren A werd dit keer gekaatst in zes tweetallen op een smal veld. Een dag voor tactische slagen dus. Deze memo werd even gemist door houthakkers Wytze en Milan, zij wisten een recordaantal aan kwaadslagen op te tekenen. Toen Tjalling vervolgens ineens achteloos een balletje boven sloeg, waarmee de kaats overtuigend voorbij was, wisten we dat deze dag alles kon gebeuren. Hij en Broer wisten na deze mentale mokerslag de derde prijs binnen te slepen. Pieter liet even zien hoe het moest, een partij wordt niet gewonnen met bovenslagen maar met het pakken van kaatsen. In de finale wisten Johannes en hij helaas de opslag niet stabiel te houden. Misschien kwam dit ook wel door het kersverse gepromoveerde kanon vanuit de B-klasse, Sven. Hij wist in zijn debuutwedstrijd direct de krans te pakken en zich staande te houden op het hoogste niveau, een prestatie om trots op te zijn.

De jeugd was deze dag in goede handen bij Albert Jan en Pascal. Zij konden het spektakel op de eerste rang bewonderen, want er werd flink gemept. Het is niet makkelijk om scheidsrechters te vinden en zij kregen dan ook na afloop een welverdiend presentje van de familie. Iedereen moest een keer tegen elkaar kaatsen en daardoor wint uiteindelijk degene met de meeste punten. Raoul en Sheng Li bleken onverslaanbaar en mochten zichzelf, met drie ruime overwinningen, de terechte winnaars noemen. Liza kreeg de aanmoedigingsbeker voor aanstormend talent. Zij gaat een mooie toekomst tegemoet op het kaatsveld!

Op de tafel stonden inmiddels prachtige prijzenpakketten uitgestald, allemaal met een groen tintje. De prijzen stonden in het teken van de tuin en hoe deze leefbaar te houden voor de vogels en de insecten. Omdat men in de familie weet hoe zuur de tweede prijs kan zijn, kregen ook deze parturen een ‘bloemetje’ om de pijn van de verloren finale iets te verzachten. Een heuse vlinderplant. De winnaars kregen een prachtige miniatuur telegraaf, deze zijn ook overwegend groen per slot van rekening. Onder toeziend oog van Haite, werden de prijzen uitgereikt aan de gelukkige winnaars. Na afloop bleef het nog lang zonnig en dat maakte dat het nog even duurde voordat de meeste gegadigden bij het thuisfront verschenen.

Kaats(t)ers, scheidsrechters en alle vrijwilligers bedankt voor deze geslaagde dag. We hopen iedereen 4 juni weer op het veld te mogen begroeten, dan kaatsen we de Hypotheker en Bos Verhuur Terschelling Partij!

Foto’s: https://myalbum.com/album/wgKksGo7WdeLg7/?invite=dd8b6a8d-4f03-42a8-92f4-b0ffbf5b9cc5

Na afloop van de wedstrijd bleek het sportieve gedeelte nog niet helemaal voorbij te zijn. De prijsuitreiking was al even geleden, maar het spektakel met de bal aan de voet trok veel aandacht van de nazitters op het terras. Er werden ‘geïmproviseerde doelen’ gebruikt en men was het unaniem eens over het feit dat het twee zeer uiteenlopende talenten zijn wanneer we het met het kaatsen vergelijken.

 

Prijswinnaars:

Jeugd

Eerste prijs: Raoul Dijkstra en Sheng Li Dijkstra

Tweede prijs: Liz Zeldenrust en Morris Stam

Aanmoedigingsbeker: Liza Jellema

Senioren B

Eerste prijs: Bert Eekman, Maaike Boers en Jette Elzinga

Tweede prijs: Mats Landmeter, Johannes Greidanus en Frouke Zondervan

Derde prijs: Jos Abbink, Geartsje Zondervan en Anja Poiesz

Eerste prijs verliezersronde: Elise Zijlstra, Lydia Heida en Ilse Elzinga

Tweede prijs verliezersronde: Marcel Merkies, Jinke Zondervan en Ellen van der Molen

Senioren A

Eerste prijs: Egbert Heins en Sven O’Keefe

Tweede prijs: Pieter Zondervan en Johannes Nieuwland

Derde prijs: Broer Siderius en Tjalling Miedema