Voornaam

Na ondertekening verklaart bovengenoemde akkoord te gaan met de volgende regels:

  • Het verenigingsjaar verloopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • Wanneer men lid wordt na 31 augustus is men de helft van de contributie verschuldigd.
  • Indien het lid in het loop van het jaar op wil zeggen, dient dit voor 1 oktober schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat.
  • Opzeggen voor 31 december en schriftelijk bij secretariaat.
  • Hieronder zijn de contributies vermeld: - Senioren €20,- - Jeugd ( op 1 januari jonger dan 16) €15,

Zodra u op akkoord klikt bent u het eens met de bovenstaande regels.

Enkel personen boven de 18 mogen dit formulier invullen.